06 31 09 16 00 webmaster@zkklemmer.nl

Het Zeekadetkorps Lemmer is vereerd dat zij gevraagd is om medewerking te verlenen aan de berging van de in de Tweede Wereldoorlog in het IJsselmeer neergestorte Engelse Wellington bommenwerper door Leemans Speciaalwerken en Defensie voor de gemeente de Fryske Marren.

Met haar opleidingsschip (o/s) Roermond zal het Zeekadetkorps Lemmer toezicht houden op het projectgebied en logistieke ondersteuning verlenen aan de betrokken instanties.
Tijdens een briefing zal worden uiteengezet wat er van de kadettten zal worden verwacht.
Met de medewerking die verleend wordt aan dit project door de zeekadetten, leren zij hoe het is om te leven en te werk aan boord van een schip maar ook in de maatschappij door het leren omgaan met verantwoording, het samenwerken in teamverband en leiding geven.
Het is voor hen een unieke ervaring, waarbij wij bewust zijn van de bijzondere historische achtergrond; Een beleving die zij zich altijd zullen blijven herinneren.

Met haar doelstelling wil het Zeekadetkorps de jeugd (11 t/m 24 jaar) laten kennismaken met de maritieme sector en daarnaast “iets” meegeven om in onze huidige maatschappij de verantwoorde keuzes die men soms al moet maken op jonge leeftijd, te vergemakkelijken.
Eigenwaarde en zelfredzaamheid zijn daarvan een essentieel onderdeel.

Afgelopen jaar hebben een aantal zeekadetten van Lemmer mogen helpen bij de Nationale Dodenherdenking op de Dam te Amsterdam.
Dat heeft veel indruk gemaakt.
Ook ditmaal hebben we te maken met een bijzonder project waarbij onze menselijke waarden centraal zullen staan.

Wij en de ouders zijn er van overtuigd dat deze eervolle taak een unieke gebeurtenis zal zijn voor de betrokken kadetten.

Wij willen deze kans dan ook bieden aan aspirant kadetten.
Wanneer de kinderen in bovengenoemde leeftijdsklasse zich 15 augustus aanmelden voor de lidmaatschap van een jaar dan maken ze kans om deel uit te maken van dit unieke project.
Aanmeldingen kunnen uitsluitend op deze website.
Voor meer informatie mag u ook contact opnemen met de Commandant van de Roermond:

de heer F.F. Perreau
email: commandant@zkklemmer.nl
mobiel: 06-51084124